ติดต่อเรา

ราคาบัตรเข้าชม

ราคาบัตรเข้าชม-อควาเรียม ภูเก็ต
บัตรเข้าชมอควาเรียภูเก็ต - เออาร์ ทริกอาย มิวเซียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย

(ราคาต่อ ๑ ท่าน)

  • ผู้ใหญ่ ๖๔๐ บาท
  • เด็ก ๓๙๐ บาท

    (เด็กอายุ ๓-๑๑ ปี)

ราคาบัตรเข้า เฉพาะอควาเรียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม

(ราคาต่อ ๑ ท่าน)

  • ผู้ใหญ่ ๔๙๐ บาท
  • เด็ก ๒๙๐ บาท

    (อายุ ๓-๑๑ ปี)


ราคาบัตรเข้าชมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันธรรมดา สุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านอาจต้องเข้าคิวก่อนเข้าชมหากมาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนเข้าชม โดยเฉพาะหากท่านพาเด็กเล็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีมาเข้าชมด้วย