ติดต่อเรา

อีเว้นท์

โรตารี่

โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่

อควาเรียภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน

Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์และสามเณรในโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี2565
จากวัดอนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 รูปเข้าชมโชว์ต่างๆ และศึกษาชีวิตสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลาน ณ อควาเรีย ภูเก็ตชั้นB1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต

โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน