ติดต่อเรา

อีเว้นท์

อควาเรียภูเก็ต ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผัก 2022

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ อควาเรียภูเก็ต ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต จัดทำเสื้อขาวสำหรับใส่ในประเพณีในปีนี้ โดยมี Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President Aquaria Phuket พร้อมทีมการตลาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อให้กับผู้ที่ร่วมประเพณีในครั้งนี้ ทั้ง ศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าท่าเรือ ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้ โดยมีกรรมการศาลเจ้าแต่ละแห่งเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อแจกจ่ายให้กับ ประชาชนในจังหวัดภูเก็ตที่ร่วมงดเว้นเนื้อสัตว์ ในประเพณีเก่าแก่ที่งดงามของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ หลังจากผ่านวิกฤตโควิดมา

Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022
Phuket Vegetarian Festival 2022

อควาเรียภูเก็ต คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว 2565

กรมการท่องเที่ยว มอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย กรมการท่องเที่ยว จัดพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ผู้ประกอบการและสถานประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จากทั่วประเทศ ณ ห้องราชเทวีแกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้ารับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Standard) โดยมี นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานการมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว โดยการพิจารณามอบรางวัลในครั้งนี้ “อควาเรีย ภูเก็ต“ ( พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำและสวนสัตว์ อควาเรียภูเก็ต ) คว้ารางวัลมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยว ตามการพัฒนามาตรฐาน Public Toilet Standard 2022 จากกรมการท่องเที่ยว โดยมี Mr.Vicky Lethirapathy - Senior Vice President Aquaria Phuket รับมอบโล่รางวัล

Public Toilet Standard For Tourism 2022 Award
Public Toilet Standard For Tourism 2022 Award
Public Toilet Standard For Tourism 2022 Award
Public Toilet Standard For Tourism 2022 Award
Public Toilet Standard For Tourism 2022 Award

โรตารี่

โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่
โรตารี่

อควาเรียภูเก็ต ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน

Mr.Vicky Lethirapathy Senior Vice President ให้การต้อนรับคณะพระสงฆ์และสามเณรในโครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน ประจำปี2565
จากวัดอนุภาษกฤษฎาราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต จำนวน 90 รูปเข้าชมโชว์ต่างๆ และศึกษาชีวิตสัตว์น้ำและสัตว์เลื้อยคลาน ณ อควาเรีย ภูเก็ตชั้นB1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลฟลอเรสต้าภูเก็ต

โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการอบรมจริยธรรมสามเณรภาคฤดูร้อน