อควาเรีย ภูเก็ต เป็นอควาเรียม ที่ดีทีสุดของภูเก็ต
ติดต่อเรา

ราคาบัตรเข้าชม

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๖๔๐ บาท
  ๕๑๒ บาท

   

 • เด็ก๓๔๐ บาท
  ๓๑๒ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

COMBO TICKET : AQUARIUM + TRICK EYE

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 1,180 THB
  944 THB

   

 • Child 680 THB
  544 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๔๙๐ บาท
  ๓๙๒ บาท

   

 • เด็ก๒๙๐ บาท
  ๒๓๒ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

AQUARIUM ONLY

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 890 THB
  712 THB

   

 • Child 490 THB
  392 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • 4 ท่าน ๑,๗๐๐ บาท

  ♦ จำกัดเข้าชม ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน

   

   

FAMILY PASS TICKET: AQUARIUM + AR TRICK EYE MUSEUM 4 PERSONS

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 • 4 Persons 3,100 THB

  ♦ Limit Adult 2 persons and Child 2 persons

   

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • 4 ท่าน ๑,๓๐๐ บาท

  ♦ จำกัดเข้าชม ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน

   

   

FAMILY PASS TICKET: AQUARIUM ONLY 4 PERSONS

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • 4 Persons 2,300 THB

  ♦ Limit Adult 2 persons and Child 2 persons

   

   

บัตรเข้าชม : เฉพาะเออาร์ ทริกอาย

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(FOR THAI & EXPAT)

 • ผู้ใหญ่ ๑๙๐ บาท

   

 • เด็ก ๑๐๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 141 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

AR TRICK EYE MUSEUM ONLY

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Adult 290 THB

   

 • Child 190 THB

  (Free of charge for child height under 90 cm.)

  (Child height between 91 - 140 cm. is considered to be charged as child rate.)

  (Adult tickets are applied for children over 141 cm tall.)

บัตรเข้าชม : อควาเรียภูเก็ตและดอลฟินเบย์ภูเก็ต

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(For Thai and Expat)

 

 • ผู้ใหญ่ ๕๕๐ บาท

   

 • เด็ก ๔๐๐ บาท
 • ♦ ราคาบัตรวมบัตรเข้าชม อควาเรีย ภูเก็ต (เฉพาะอควาเรียม) และ บัตรเข้าชมแสดงปลาโลมาที่ Dolphin Bay Phuket (ที่นั่งธรรมดา)

  ♦ บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม - 30 กันยายน 2565

  รอบการแสดงปลาโลมา แสดงทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา 11.00น. และ 14.00น.(การแสดงรอบละ 45 นาที) หยุดทุกวันจันทร์ และ อังคาร

  ♦ ลูกค้าต้องติดต่อ Dolphin Bay Phuket เพื่อสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้าชม ผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 099-3137666 หรือ ผ่านช่องทางอินบ้อกส์ dolphinbayphuket ระหว่างเวลา 09:00น. - 18:00น. โดยเเจ้งชื่อและ Voucher number

  ♦ บัตรเมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

AQUARIA PHUKET & DOLPHIN BAY PHUKET
BUNDLE TICKET

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 • Adult 900 THB

   

 • Child 600 THB
 • ♦ Ticket include Admission to Aquaria Phuket (Aquarium only) and Admission to Dolphin Bay Phuket (Regular seat)

  ♦ Ticket valid from 1 July - 30 September 2022

  The Dolphin Bay Phuket show times Wednesday - Sunday 11.00 hrs. and 14.00 hrs. (Duration: 45 minutes) Close on Monday and Tuesday

  ♦ Please book your seat with the Dolphin Bay Phuket at least 1 day before the show by telephone +66 99 3137666 or Facebook inbox: dolphinbayphuket (between 09.00-18.00). Please inform your name and your Voucher No. the reservation.

  ♦ Tickets are non-refundable for any circumstances

บัตรเข้าชม : อควาเรียภูเก็ตและภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์

(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

(For Thai and Expat)

 

 • เด็ก / ผู้ใหญ่ (ราคาเดียวกัน)๘๐๐ บาท

   

  ♦ ราคาบัตรวมบัตรเข้าชม อควาเรีย ภูเก็ต (เฉพาะอควาเรียม) และ บัตรเข้าชมภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์(ที่นั่งธรรมดา)

  ♦ บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2565

  รอบการแสดงภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ เปิดแสดงทุกวันตั้งแต่เวลา 19.30น.(การแสดงรอบละ 60 นาที)

  สำรองที่นั่งก่อน 18.00น.
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 065-3503536 หรือ อีเมล: reservations@simoncabaretphuket.com ระหว่างเวลา 09.00น. - 18.00น. โดยแจ้งชื่อและ Voucher number

  ♦ บัตรเข้าชม อควาเรีย ภูเก็ต (เฉพาะอควาเรียม) และ บัตรเข้าชมการแสดงภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ (ที่นั่งธรรมดา) ไม่มีบริการรถรับส่ง

  ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

AQUARIA PHUKET & SIMON CABARET PHUKET BUNDLE TICKET

(FOR INTERNATIONAL TOURIST)

 

 • Child / Adult (Same Rate)1,200 THB

   

  ♦ Ticket include Admission to Aquaria Phuket (Aquarium only) and Admission to Simon Cabaret Phuket (Regular seat)

  ♦ Ticket valid from 1 July - 30 September 2022

  Simon Cabaret Phuket open daily. The show start from : 7.30 pm. (Duration:60 minutes)

  Please book your seat with Simon Cabaret Phuket before 6.00 pm.
  Information: by telephone +66 65 3503536 or email: reservations@simoncabaretphuket.com (between 09.00-18.00). Please inform your name and your Voucher No. to reservation team.

  No transportation

  Tickets are non-refundable.


ราคาบัตรเข้าชมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันธรรมดา สุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านอาจต้องเข้าคิวก่อนเข้าชมหากมาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนเข้าชม โดยเฉพาะหากท่านพาเด็กเล็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีมาเข้าชมด้วย