ติดต่อเรา

ราคาบัตรเข้าชม

ราคาบัตรเข้าชม-อควาเรียม ภูเก็ต
บัตรเข้าชมอควาเรียภูเก็ต - เออาร์ ทริกอาย มิวเซียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย

 • ผู้ใหญ่ ๖๔๐ บาท
 • เด็ก ๓๙๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 90-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 140 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

ราคาบัตรเข้า เฉพาะอควาเรียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม

 • ผู้ใหญ่ ๔๙๐ บาท
 • เด็ก ๒๙๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 90-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 140 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)


ราคาบัตรเข้าชมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันธรรมดา สุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านอาจต้องเข้าคิวก่อนเข้าชมหากมาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนเข้าชม โดยเฉพาะหากท่านพาเด็กเล็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีมาเข้าชมด้วย