อควาเรีย ภูเก็ต เป็นอควาเรียม ที่ดีทีสุดของภูเก็ต
ติดต่อเรา

ราคาบัตรเข้าชม

ราคาบัตรเข้าชม-อควาเรียม ภูเก็ต
บัตรเข้าชมอควาเรียภูเก็ต - เออาร์ ทริกอาย มิวเซียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย

 • ผู้ใหญ่ ๖๔๐ บาท
 • เด็ก ๓๙๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 90-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 140 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

ราคาบัตรเข้า เฉพาะอควาเรียม ภูเก็ต

บัตรเข้าชม : เฉพาะอควาเรียม

 • ผู้ใหญ่ ๔๙๐ บาท
 • เด็ก ๒๙๐ บาท

  (ความสูงต่ำกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 90-140 ซม. คิดเป็นราคาเด็ก)

  (ความสูงตั้งแต่ 140 ซม. ขึ้นไป คิดเป็นราคาผู้ใหญ่)

บัตรเข้าชม: อควาเรียมอย่างเดียว สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

 • 4 ท่าน ๑,๒๔๐ บาท
  ๙๙๐ บาท

  (ราคาสำหรับลูกค้า 4 ท่าน สามารถให้ได้กับผู้ใหญ่ทั้งหมดหรือรวมผู้ใหญ่กับเด็ก)

บัตรเข้าชม : อควาเรียม + ทริกอาย สำหรับครอบครัว 4 ท่าน

 • 4 ท่าน ๑,๖๒๕ บาท
  ๑,๓๐๐ บาท

  (ราคาสำหรับลูกค้า 4 ท่าน สามารถให้ได้กับผู้ใหญ่ทั้งหมดหรือรวมผู้ใหญ่กับเด็ก)

บัตรเข้าชม: เฉพาะทริกอายอย่างเดียว

 • ผู้ใหญ่ ๒๙๐ บาท
  ๑๙๐ บาท

   

 • เด็ก ๑๙๐ บาท
  ๑๐๐ บาท

  (ความสูงน้อยกว่า 90 ซม. เข้าฟรี)

  (ความสูงระหว่าง 91-140 ซม. เราคิดรคาเด็ก)

  (ความสูงมากกว่า 140 ซม. คิดราคาผู้ใหญ่)

อควาเรียภูเก็ตและดอลฟินเบย์ภูเก็ต
(สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย)

 • ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท
 • เด็ก ๓๐๐ บาท
 • ♦ ราคาบัตรวมบัตรเข้าชม อควาเรีย ภูเก็ต (เฉพาะอควาเรียม) และ บัตรเข้าชมแสดงปลาโลมาที่ Dolphin Bay Phuket

  ♦ บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

  ♦ รอบการแสดงปลาโลมา แสดงเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 11.00น. และ 14.00น. (การแสดงรอบละ 45 นาที)

  ♦ ลูกค้าต้องติดต่อ Dolphin Bay Phuket เพื่อสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้าชม ผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 099-3137666 หรือ ผ่านช่องทางอินบ้อกส์ dolphinbayphuket ระหว่างเวลา 09:00น. - 18:00น. โดยเเจ้งชื่อและ Voucher number

  ♦ บัตรเมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีไดๆ ทั้งสิ้น

อควาเรียภูเก็ตและดอลฟินเบย์ภูเก็ต
(สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ)

 • ผู้ใหญ่ ๘๐๐ บาท
 • เด็ก ๖๐๐ บาท
 • ♦ ราคาบัตรวมบัตรเข้าชม อควาเรีย ภูเก็ต (เฉพาะอควาเรียม) และ บัตรเข้าชมแสดงปลาโลมาที่ Dolphin Bay Phuket

  ♦ บัตรใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2564

  ♦ รอบการแสดงปลาโลมา แสดงเฉพาะวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 11.00น. และ 14.00น. (การแสดงรอบละ 45 นาที)

  ♦ ลูกค้าต้องติดต่อ Dolphin Bay Phuket เพื่อสำรองที่นั่ง ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้าชม ผ่านทางโทรศัพท์ เบอร์ 099-3137666 หรือ ผ่านช่องทางอินบ้อกส์ dolphinbayphuket ระหว่างเวลา 09:00น. - 18:00น. โดยเเจ้งชื่อและ Voucher number

  ♦ บัตรเมื่อชำระเงินแล้วไม่สามารถคืนเงินได้ไม่ว่ากรณีไดๆ ทั้งสิ้น


ราคาบัตรเข้าชมจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นในช่วงวันธรรมดา สุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ท่านอาจต้องเข้าคิวก่อนเข้าชมหากมาใช้บริการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงปิดเทอม และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราแนะนำให้ท่านเผื่อเวลาก่อนเข้าชม โดยเฉพาะหากท่านพาเด็กเล็ก และเด็กอายุต่ำกว่า 11 ปีมาเข้าชมด้วย